Samotne wychowanie dziecka

Saltzman wyjaśnia, że ??to jest zawsze ważne, aby zintegrować uczniów z powrotem do środowiska szkolnego i klasie jak najszybciej. Somatyczne skarg i konkretne obawy związane z szkoły lub utraty bliskiej osoby może utrudnić student chce wejść z powrotem do szkoły. Rodzina i szkoła muszą pracować razem, aby lęki Sure uczniów zostały rozwiązane, a frekwencja w szkole jest zachowana.

Model Saltzman obejmuje wstępny protokół wywiad z pytaniem ocalonych kryzys pytania w siedmiu etapach. Pierwszym krokiem jest zebranie informacji na temat stanu faktycznego, w którym uczeń był w trakcie imprezy, jakie były narażone na i jak oni wiedzieli zaangażowanych osób. Jedno ważne pytanie zadać na tym etapie jest to, czy student kiedykolwiek doświadczył innego rodzaju kryzysu lub urazu, w tym poddanie się przemocy, poważnej choroby lub nagłej, niespodziewanej straty. Kolejne cztery etapy pytania mają do czynienia z odpowiedzi uczniów na kryzys. Jaka była ich subiektywna reakcja na imprezę? Czy oni wystawiać nowych zachowań lub nowych obaw, ponieważ zdarzenia? Jaki rodzaj odpowiedzi smutek są wyświetlane? Wreszcie, w szóstym etapie wywiadu, studenci są proszeni o ich mechanizmów radzenia sobie ze stresem przed końcowym etapie zamykania rozmowa jest wykonywana.

Podejście Saltzman jest przydatna. Świadomość i uwzględnienie różnych wyrażeń i potrzeb uczniów na różnych poziomach rozwojowych jest bardzo pomocna. Ostrożnie należy jednak, że w czasach kryzysu, studenci mogą łatwo i szybko cofać z powrotem do wcześniejszych stadiach rozwoju, dzięki czemu nawet młodzież wyświetlać zachowań dzieci w wieku przedszkolnym. Saltzman podświetlone "niespokojny" jako załącznik ewentualnej odpowiedzi przedszkolnym, które mogą wiązać się przywiązanie i nie chce być z dala od rodziców i nie martwiąc się, gdy rodzic wraca.

Zobacz stronę autora: prolina

Related Posts