Jak wychować dziecko chore

Może się to zdarzyć z nastolatkami. Podobnie jak uczniowie w wieku przedszkolnym, młodzież może również znaczne korzyści z czym zapewnił o "konsekwentne dbanie" o czym podniósł po szkole i zawsze wiedzieć, gdzie są ich opiekunów.

W przeglądzie wszystkich hipotezę odpowiedzi Saltzman za uczniów w różnym wieku, to łatwo zauważyć, że każda z tych odpowiedzi może pochodzić z ucznia na każdym poziomie rozwoju. Nie chcemy, aby założenia co student będzie działać ze względu na ich wiek. Jeśli mamy oczekiwania nie może zobaczyć, co musimy. Niemniej jednak, warto zdawać sobie sprawę z możliwości wiekowych i scenicznych różnic. Szczególnie u nastolatków powinniśmy spodziewać się takich zachowań specyficznych dla wieku jako "przedwczesne wejście w dorosłość". Oczywiście, że jest coś, specyficzne dla okresu dojrzewania. Jednak zachowania przypisane do okresu dojrzewania w podejściu Saltzman, takie jak "zagrażających życiu inscenizacji, autodestrukcyjne lub wypadku podatnych na zachowanie, nagłe zmiany w relacjach międzyludzkich oraz pragnień i planuje zemścić", są łatwo widoczne w jakiejś młodszej szkoły dzieci w wieku po sytuacji kryzysowej.

Podejście Saltzman, podobnie jak większość, to poznawcze i podkreśla użycia języka werbalnego i zadawania pytań. Nie jest jasne, jak najszybciej po zdarzeniu kryzysu wszystkie pytania początkowego protokołu rozmowy mają być zadawane. Podobnie jak w innych podejściach poznawczych, w tym modelu podsumowujące, Saltzman pyta ocalałych kryzysowych mówić o ich "najbardziej niepokojące moment" i "najgorszy strach." Musimy uczyć się na przykładach mamy teraz dostępne dla nas, że tego rodzaju przesłuchań może zwiększyć cierpienia.

Hass

Dr Michael Hass próbował pomóc szkołom opracowanie modelu interwencji kryzysowej z wykorzystaniem zasad roztworu Focused Brief Doradztwo (Hass, 2002).

Related Posts