Nauka samodzielnosci u przedszkolaka

Psychologiczne podejście pierwszej pomocy opracowany przez Brock specjalnie dla szkół nazywa Grupa Interwencji Kryzysowej (GCI). Został on zaprojektowany do pracy z dużymi grupami uczniów, którzy doświadczyli wspólnego z kryzysem. Takie duże grupy są zazwyczaj pomieszczenia. Podejście nie jest przeznaczony do stosowania z urazami poważnie https://www.res-turbo.pl/ studentów, których kryzys reakcje są uważane kolidować z GCI (Brock, 2002). Podobnie jak w modelu Mitchella, uczniowie są usuwane z grupy, o których mowa specjalistów od zdrowia psychicznego. Sugeruje się, że GCI wystąpić na początku pierwszego pełnego dnia szkolnego następującej uchwały imprezy, aby zapewnić, że uczestnicy są psychicznie gotowi do rozmów o kryzysie (Brock, 2002).

Model sześciu etap obejmuje wprowadzenie przepisu, faktów i rozwiać plotki, dzielenie historie, dzielą reakcje inicjację i zamykanie. GCI jest doskonale wypełniony w jednej sesji trwających od jednego do trzech godzin, w zależności od poziomu rozwoju w klasie uczniów. Podobnie jak w innych podejść, przedstawić się grupa animatorów i zdefiniować swoje role. Szanse są dla studentów, aby dzielić się nimi, ich reakcje i stać się "uprawnienia" poprzez skoncentrowanie się na temat radzenia sobie ze stresem i zarządzania.

Related Posts