Metody pracy z dzieckiem

Większość ludzi odzyskać od katastrofalnych wydarzeń naturalnie i spontanicznie, w miarę upływu czasu. W rzeczywistości każdy "nienormalne" zachowanie świadkiem w następstwie urazu jest rzeczywiście częścią zdrowego procesu odzysku (Groopman, 2004), podczas którego organizm robi to, co umie robić na przetwarzanie stresu do naturalnego końca. Przypomnijmy, Impala, że ??trwa chwilę, aby strząsnąć stres ze swojego ataku, a następnie przenosi się na (patrz rozdział czwarty). Czy jesteśmy tego świadomi czy nie, w większości przypadków, nasz organizm naturalnie znajdzie sposób, aby zrobić to samo. To tylko niewielki procent ludzi, którzy doświadczają katastrofalne wydarzenie, które będzie wymagało formalnego interwencji. Ten niewielki procent składa się głównie z osób z poprzednich historii traumy, z "niestabilnych emocjonalnych profili i kilku dostępnych zasobów (Torem DePalmy, 2003, s. 12) ". Na przykład, wiemy, że studenci z poprzedniej ekspozycji na traumatyczne wydarzenia są bardziej narażone na ryzyko ze względu na efekt kumulacji stresu na układ nerwowy." Nowa [traumatyczne] energii wymusza powstawanie więcej objawów ... [ tak, że traumatyczne] odpowiedź staje się nie tylko przewlekłe, wzmaga "(Levine, 1997, str. 105).

Bardziej narażone studenci będą prawdopodobnie potrzebne formalne pomoc w wychodzeniu z kryzysu w szkole. Dla większości jednak wiemy, że ciało ma zdolność do samoleczenia i że uzdrowienie od stresu i traumy jest możliwe tylko poprzez bycie we wspólnocie z innymi. Są to ważne kwestie, o których warto pamiętać przy tworzeniu skutecznego modelu interwencji kryzysowej dla szkół. Dr Steven Hyman, proboszcza Harvard University, przypomina nam, że rytuały mamy przyjęte przez naszych różnych kultur mogą być pomocne w naszym uzdrowienia i odzysku z wydarzeń kryzysowych.

Related Posts